ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Het platform
Artikel 4 – Het aanbod (individuele activiteiten)
Artikel 5 – Het aanbod (groepsactiviteiten)
Artikel 6 – Afspraken met onze partners
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Lidmaatschap opzeggen
Artikel 9 – Wijzigen persoonsgegevens
Artikel 10 – Algemene verplichtingen van partner
Artikel 11 – Algemene verplichtingen van pashouder
Artikel 12 –Aansprakelijkheid en algemene verplichtingen van Elegancy101

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden waarvan Elegancy101 verder te noemen Elegancy101, de gebruiker is en die van toepassing zijn op iedere Overeenkomst tussen Elegancy101 en de Partner;
1.2 Partner: de aanbieder van de deal, ondernemer, natuurlijke- of rechtspersoon, die samenwerkt met Elegancy101 op basis van de Overeenkomst;
1.3 Pashouder: bezitter van een digitale pas of pasje, in dit geval de Elegancy101 Membership Card.
1.4 Overeenkomst (contract): elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk, per e-mail, of telefonisch is aangegaan en bevestigd met Elegancy101.
1.5 Website: de website van de Elegancy101 Membership Card, bereikbaar via www.e101card.com.
1.6 Dag: kalenderdag;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Elegancy101 Binckhorstlaan 36, 2516 BE Den Haag – Gebouw M2 Unit 53 Telefoonnummer: 06 51397371 E-mailadres: Info@e101card.com KvK-nummer: 63115506 Btw-identificatienummer: NL219835366B01

Artikel 3 – Het platform
3.1 De Elegancy101 Membership Card is een women empowerment platform voor een educatief, sociaal en gezond leven. Via ons platform krijg je online en offline toegang aan een reeks activiteiten ter bevordering van je kennis, gezondheid en zelfliefde. Dit doen we door middel van onze activiteiten (table talks, coachingsessies, presentaties, netwerkdagen, dagjes uit, challenges etc.) en online oefeningen (LEVEL-UP nieuwsbrief) via de e-mail.
3.2 Leden krijgen na aanmelding gelijk een digitale pas toegestuurd via de welkomstmail. Je kunt via je online account diverse activiteiten boeken. Je ontvangt wekelijks onze #LEVELUP nieuwsbrief waar we advies en oefeningen geven op cultuureducatie, ondernemerschap, zelfliefde en gezondheid.
3.3 Je digitale pas is persoonlijk en niet overdraagbaar. Elk digitale pas heeft een unieke code en is bij ons geregistreerd op naam, e-mail en telefoonnummer. Je hebt zo ook toegang tot je persoonlijke accountomgeving op www.e101card.com.
3.4 Zodra je je inschrijft/registreert als lid ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Dit is een wettelijk bindende overeenkomst tussen jou en de #E101CARD.

Artikel 4 – Het aanbod (individuele activiteiten)
4.1 Bij individuele activiteiten kun je zelfstandig een activiteit met voordeel volgen die jou aanspreekt. Je kunt kiezen uit educatieve activiteiten, gezondheidsactiviteiten, amusement en schoonheidsbehandelingen.
4.2 Het overzicht van het individuele E101CARD-aanbod is gecategoriseerd in vier onderdelen. Educatieve activiteiten, uiterlijke verzorging, sport & gezondheid en cultuur & amusement.
4.3 Indien een activiteit een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de actiepagina vermeld.
4.4 Elk bedrijfsprofiel bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door het lid mogelijk te maken. Als Elegancy101 gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
4.5 Het verschilt per activiteit hoe je aan toegang komt. Soms kun je afspraken boeken, soms kun je toegangskaarten tot een evenement of workshop online kopen met een kortingscode en soms kun je alleen op de dag van het evenement op vertoon van je pas aan de kassa een gereduceerd kaartje ophalen.
4.6 Op de website vind je altijd de meest actuele informatie over openingstijden, voorwaarden en mededelingen. Dus houd de website goed in de gaten.
4.7 Te allen tijde geldt; wees op tijd, en neem je ledenpas en identiteitsbewijs mee. Bij toegang van een evenement behoudt het personeel te allen tijde het recht om vertoon van je identiteitsbewijs te vragen. Als je je ledenpas en identiteitsbewijs niet bij je hebt, heb je geen recht op korting of gratis toegang.

Artikel 5 – Het aanbod (groepsactiviteiten)
5.1 De groepsactiviteiten zijn gecategoriseerd in vier onderdelen. De zogenaamde artsy club (kunst en cultuur), business club (ondernemerschap), selflove club (zelfliefde) en de health club (gezondheid).
5.2 Alles wat besproken wordt tijdens een bijeenkomst BLIJFT binnen de groep. Hierdoor kun je je als deelnemer vertrouwd en veilig voelen. Iedereen is vrij om te bepalen wat zij wil delen. Als wij erachter komen dat dit niet zo blijkt dan zijn wij genoodzaakt om stappen te ondernemen dat leidt tot schorsing van je lidmaatschap.
5.3 Wij gaan met zorg en respect met elkaar om, ongeacht de onderlinge meningsverschillen, ras, geloof en uiterlijk. Ontstaat er ruzie of een discussie tijdens een bijeenkomst? Dan zijn wij genoodzaakt om de desbetreffende personen weg te sturen, zodat de sfeer voor de rest niet verpest wordt.
5.4 Wij sturen notificaties naar onze leden d.m.v. whatsapp berichten. Je kunt de meldingen dempen gedurende een bepaalde periode. Je krijgt nog steeds berichten binnen, maar de telefoon zal hiervan geen meldingen geven als ze binnenkomen.
5.5 Wil je helemaal geenmeldingen ontvangen? Dat kan! Laat het de Elegancy101 Team dan wel weten d.m.v. een app, een e-mail of een belletje.

Artikel 6 – Afspraken met onze partners
6.1 De partner zorgt voor de verwerking van de boeking zoals ontvangen via de website, e-mail, WhatsApp of telefoon of andere communicatiemiddelen.
6.2 De partner garandeert dat de boeking overeenkomt met de specificaties als op de website vermeld.
6.3 De partner garandeert dat de kwaliteit van de boeking voldoet aan de eisen die daaraan redelijkerwijs mogen worden gesteld.
6.4 De partner verplicht zich om de boeking binnen de met de pashouder afgesproken tijd aan de pashouder te leveren.
6.5 De partner controleert bij aanvang van een afspraak/activiteit/evenement of de unieke code en naam van de pashouder overeenkomt met de reservering.
6.6 Elegancy101 is niet aansprakelijk voor afspraken die worden afgezegd.
6.7 Elegancy101 is niet aansprakelijk voor gemaakte afspraken die niet worden nagekomen tussen de partner en de pashouder.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Het pakket waar geen betaling vereist is, wordt verwezen als het ‘regular pakket’. De premium en business pakketten vereisen wel een betaling maar op dit moment staan deze opties niet online. Voor meer informatie over de business pakketten kun je een e-mail sturen naar info@e101card.com.
7.2 Niet alle activiteiten die worden georganiseerd zijn gratis. Echter, zijn het altijd speciale gereduceerde prijzen die gevraagd worden als bijdrage. Je kunt d.m.v. Ideal, creditcard of paypal via onze website betalen.

Artikel 8 – Lidmaatschap opzeggen
8.1 Als je je lidmaatschap wil opzeggen kun je dat op elk moment doen door het “opzeggen lidmaatschap” formulier in te vullen op de website.
8.2 Elegancy101 heeft het recht een abonnement per direct op te zeggen indien de abonnee: – onjuiste gegevens heeft verschaft aan Elegancy101; – fraude heeft gepleegd in het gebruik van de ledenpas; vertrouwelijk informatie van een mede-iid heeft verspreidt buiten de community. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 9 – Wijzigen persoonsgegevens
9.1 Wijzigingen dienen z.s.m. doorgegeven te worden, dit is je eigen verantwoordelijkheid. Je persoonsgegevens kun je wijzigen door een bericht te sturen via het contactformulier op je leden-accountpagina.

Artikel 10 – Algemene verplichtingen van partner
10.1 De partner draagt zorg voor een stabiele online verbinding naar de website of Social Media.
10.2 De partner, voldoet aan de verplichtingen van de Nederlandse wetgeving en alle andere relevante regelgeving, zoals – maar niet beperkt tot – de regelgeving met betrekking tot consumenten bescherming, bescherming van persoonsgegevens en financiële transacties.
10.3 De partner verplicht zich om regelmatig te controleren of de prijzen met de activiteiten op de website correct wordt weergegeven en de beschikbare werktijden correct zijn.
10.4 De partner verplicht zich te reageren op de boekingsvoorstellen die de pashouder via telefoon of e-mail maakt.
10.5 De partner stemt de prijzen die zij in haar vestiging(en) hanteert af met de prijzen op de website.
10.6 De partner brengt de Elegancy101 Membership Card op een positieve manier bij haar klanten onder de aandacht, middels plaatsing van o.a. communicatiematerialen bij voordeur, kassa en website.
10.7 Indien Elegancy101 constateert dat de partner niet voldoet aan de verplichtingen, dan is Elegancy101 gerechtigd om alle Uitingen van de website te verwijderen. Elegancy101 is niet aansprakelijk jegens de partner voor hierdoor geleden schade.

Artikel 11 – Algemene verplichtingen van pashouder
11.1 De pashouder dient de pas zorgvuldig te bewaren en is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan.
11.2 De pashouder dient adreswijzigingen en iedere andere wijziging die relevant is voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals pas verzenden) zelf zo spoedig mogelijk via e-mail door te geven aan Elegancy101.
11.3 De pashouder dient een Nederlands postadres te hebben. De Elegancy101 Membership Card wordt niet naar adressen buiten Nederland verzonden.
11.4 De Elegancy101 Membership Card mag niet gebruikt worden voor onwettige doeleinden. De voordeelpas is voor nu alleen in Nederland te gebruiken.
11.5 De pashouder moet op vertoon van de Elegancy101 Membership Card zelf om een privilege/korting vragen bij de aanbieder van de deal. De Partner bepaalt of en onder welke voorwaarden het door de acceptant gepubliceerde voordeel wordt verleend. Elegancy101 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het voordeel niet wordt verleend.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en algemene verplichtingen van Elegancy101
12.1 Elegancy101 informeert de pashouder, onder meer door middel van de website www.e101card.com en de accountpagina bij welke acceptanten de pas wordt geaccepteerd als voordeelpas. Elegancy101 spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van deelnemende acceptanten en de door hen aangeboden kortingsregelingen zijn mogelijk.
12.2 Ondanks het feit dat Elegancy101 zich inspant om de juiste en meest actuele kortingsregelingen aan de pashouders te communiceren, is het mogelijk dat een voordeelregeling niet of onjuist vermeld wordt door Elegancy101. Elegancy101 is in dat geval niet gehouden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan pashouders te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting.
12.3 Elegancy101 is geen partij bij de transactie tussen de pashouder en de partner. Elegancy101 is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen de pashouder en de acceptant ter zake van geschillen over de korting dan wel de hoogte daarvan.
12.4 Elegancy101 is niet aansprakelijk voor fouten, onderbrekingen of tijdelijke uitval veroorzaakt door technisch storingen op de website www.e101card.com.
12.5 Voor iedere actie die door Elegancy101wordt gecommuniceerd geldt zolang de voorraad strekt.
12.6 Elegancy101 is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met producten of diensten die de pashouder met de Elegancy101 Membership Card heeft aangekocht. Voor klachten over de aangekochte producten en diensten kan de pashouder uitsluitend terecht bij de partner.
12.7 Over de uitslagen van winacties kan niet over gecorrespondeerd worden. Elegancy101 houdt te allen tijde het recht om eenzijdig zonder kennisgeving actievoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of te annuleren. Bij constatering van oneigenlijk gebruik/deelname (fraude) kan Elegancy101 de inschrijving van een deelnemer en diens recht op de uitgeloofde prijs ongeldig verklaren.
12.8 Elegancy101 is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade voortvloeiende uit acties, aanbiedingen of activiteiten.

Click for English »